Rekrutacja

ZAPISY DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

Zasady przyjęcia do poszczególnych typów szkół

Katolicka Szkoła Podstawowa
prowadzimy nabór do klas: I, II, III, IV, V, VI
wymagane dokumenty :
– podanie o przyjęcie do szkoły,
– 3 zdjęcia legitymacyjne
Gimnazjum Katolickie
prowadzimy nabór do klas: I, II, III
wymagane dokumenty :
– podanie o przyjęcie do szkoły,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– wyniki sprawdzianu w klasie VI,
– wykaz ocen za pierwszy semestr klasy VI,
– opinia od katechety,
– 3 zdjęcia legitymacyjne.
Ogólnokształcące Liceum Katolickie
prowadzimy nabór do klas: I, II, III
wymagane dokumenty :
– podanie o przyjęcie do szkoły,
– świadectwo ukończenia gimnazjum,
– wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie III,
– 3 zdjęcia legitymacyjne..
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych
prowadzimy nabór do klas: I, II, III;
– wymagany wiek: 18 lat;
– rozmowa kwalifikacyjna;

wymagane dokumenty :
– podanie o przyjęcie do szkoły,
– świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
– 3 zdjęcia legitymacyjne.

Uzupełniające Katolickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
prowadzimy nabór do klas: I, II
– wymagany wiek: 18 lat

wymagane dokumenty:
– świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej
– podanie o przyjęcie do szkoły,
– 3 zdjęcia legitymacyjne.