Dokumenty

Plan Lekcji I Semestr 2017/2018

Wykaz Podręczników kl. I OLK 2017/2018

Zestaw podręczników dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży

Program wychowawczy Zespołu Szkół Katolickich

Ceremonia poświęcenia Sztandaru Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu

Apele w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu

Charakterystyka (model) absolwenta w Ogólnokształcącym Liceum Katolickim

Msze święte piątkowe w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu

Procedura Przepływu Informacji w Zespole Szkół Katolickich

Regulamin dyżurów nauczycielskich

Regulamin stroju uczniowskiego w Zespole Szkół Katlolickich

Statut Gimnazjum Katolickiego

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej

Statut Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego

Ocenianie zachowania uczniów w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu

Zasady oceniania zachowania w klasach I – III KSzP.

Regulamin Pocztu Sztandarowego

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego