Gimnazjum

Nasza szkoła jest przyjazna, wszyscy tworzymy w niej rodzinną atmosferę.

W gimnazjum uczymy się zawsze na pierwszą zmianę w klasach liczących kilkunastu uczniów (optymalne pod względem dydaktycznym i wychowawczym).

W naszej szkole realizowane są dwa duże projekty, dzięki którym młodzież ma możliwość uczestniczenia w dofinansowanych wycieczkach oraz korzystania z pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających codzienne zdobywanie wiedzy. Są to:
1. Projekt „Wierzę w siebie – mam możliwości” – współfinansowany przez UE ze środków
    EFS,
2. Projekt edukacji ekologicznej „Jesteśmy częścią wszechświata – poznajemy go, aby ocalić dla przyszłych pokoleń”.

Co roku gimnazjaliści biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Rywalizują z najlepszymi w rejonie i województwie, odnoszą sukcesy  zostając finalistami i laureatami.

Wszyscy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań artystycznych poprzez uczestniczenie w zajęciach teatralnych, literackich, występy w przedstawieniach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach recytatorskich itp. Ważnym elementem jest udział
w warsztatach teatralnych oraz wyjazdach do teatrów na różnego rodzaju spektakle.

Zainteresowani sportem mogą doskonalić się w grach zespołowych na zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w nowoczesnej, pełnowymiarowej hali lub na zewnętrznym boisku o sztucznej nawierzchni.

Dbamy również o formację duchową uczniów poprzez piątkową Eucharystię oraz codzienną przedlekcyjną modlitwę poprzedzoną wybranym przez prowadzących przesłaniem na każdy dzień.

Nie bez znaczenia dla gimnazjalistów jest możliwość korzystania z dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej, będącej centrum informacji i siedzibą Szkolnego Koła Caritas oraz ze
sklepiku szkolnego.