Konkurs wiedzy o komiksie „W kadrze i w dymku”

Konkurs wiedzy o komiksie „W kadrze i w dymku” wygrały dziewczyny z kl. VIII KSP. Gratulacje dla Hani Putyńskiej i Mai Staniuchy.

„…Pierwsze miejsce zajęła Hanna Putyńska, drugie – Maja Staniucha – obydwie dziewczynki reprezentowały klasę VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sieradzu…” źródło –  (http://www.nasze.fm)

foto: www.pbp.sieradz.pl