Wyjazd do Liechenia

Wyjazd do Lichenia na pielgrzymkę ostatnich klas do diecezji włocławskiej. Opiekunowie Małgorzata Wawrowska i ks. Bartosz

Wyjazd do Lichenia 2019