Nagrody i stypendia dla najzdolniejszych.

Nagrody i stypendia dla najzdolniejszych

„W Teatrze Miejskim dnia 27 września 2019r. wręczono nagrody i stypendia edukacyjne przyznawane dla młodych sieradzan –  uczniów wszystkich typów szkół będących mieszkańcami Miasta Sieradza, których wiedza bądź osiągnięcia artystyczne wykraczają poza wymagania programowe szkół.

Łącznie uhonorowano 104 uczniów.
Nagrodzeni zostali:
•    Uczniowie klas I – III szkół podstawowych – 8 osób – otrzymali nagrody rzeczowe (pamiątkowe statuetki i dyplomy);
•    Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych – 44 osoby – otrzymali nagrody rzeczowe (pamiątkowe statuetki, piękne publikacje książkowe z wpisem Prezydenta Miasta Sieradza oraz dyplomy);
•    Uczniowie klas VII – VIII i oddziałów gimnazjalnych – 46 osób – otrzymali stypendia jednorazowe w wysokości 700 zł. oraz dyplomy;
•    Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 6 osób – otrzymali stypendia jednorazowe w wysokości 1.000 zł. oraz dyplomy.

Źródło: (https://sieradz.eu/nagrody-i-stypendia-dla-najzdolniejszych)

Z naszej szkoły nagrody otrzymały dwie uczennice z klasy VI:

Maria Kubicka i Paulina Owczarek.

Dziękujemy dziewczętom za wysiłek jaki wkładają w naukę i za samozaparcie
w zdobywaniu tak wysokich wyników.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia
w rozpoczętym roku szkolnym i zakończenia klasy VII z tak wysokimi wynikami.

Nagrody i stypendia dla najzdolniejszych