Informacja – Opieka Stomatologiczna – ALFA

Wszyscy uczniowie mają prawo do bezpłatnej wizyty stomatologicznej poza kolejnością. 

Opiekę stomatologiczną naszej szkoły prowadzi

NZOZ Alfa spółki „TRES-MED”.

Lekarze dentyści przyjmują w Sieradzu, przy ul. Rycerskiej 2.

Rejestracja pod nr 43 827 17 86