Przedstawienie „Czas”

Naszą polityką jest miłość, dla niej poświęcamy cały swój… CZAS.

Spoglądając na twórczość, na myśli, na przesłanie naszej Patronki  Świętej Urszuli Ledóchowskiej, bierzemy pod rozważania jedną z myśli Świętej Urszuli i postanowiliśmy tę myśl pokazać w formie przedstawienia. Wykorzystaliśmy fragmenty z Księgi  Koheleta dotyczące czasu.

To jest  Moment na chwilę refleksji  jak my poświęcamy czas. Czas, który został nam dany, Czym jest dla nas, a czym był dla Świętej Urszuli.

Przedstawienie wraz z Kółkiem Teatralnym ZSK przygotowała p. Anna Kłaniecka

"Czas" - Przedstawienie o Św. Urszuli