Uroczystość Pasowania na Ucznia 24.10.2018r.

Dnia 24 października odbyło się w naszej szkole bardzo doniosłe wydarzenie. Uroczystość Ślubowania i Pasowania na uczniów klasy pierwszej wzbudziła wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. 

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili krótki program artystyczny prezentując tym samym swoje umiejętności.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Aktu pasowania na uczniów dokonał Ksiądz Dyrektor Jan Witkowski. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, mundurki oraz legitymacje szkolne. Nie obyło się bez upominków od przybyłych gości. Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystość Ślubowania i Pasowania na uczniów klasy pierwszej - 24.10.2018