Konkurs „Jak dobrze znasz Stefana Ż. ?”

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZSK OGŁASZA KONKURS

wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego

Jak dobrze znasz Stefana Ż. ?”

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. III Gim , I LO, II LO oraz chętnych osób z klasy VII SP i VIII SP

Cele konkursu :

– promocja i popularyzacja wiedzy o Stefanie Żeromskim

– kształcenie samodzielności w poszukiwaniu informacji w różnych źródłach

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych

– kształcenie wśród uczniów umiejętności zdrowej rywalizacji

– kształcenie potrzeby integrowania się i włączania się w życie szkoły

Organizacja konkursu :

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Konkurs odbędzie się 26 października 2018 r.

3. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są w bibliotece szkolnej do dnia 12.10.2018r.

4. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu (30 zadań), w którym większość pytań ma charakter zamknięty.

5. Czas przewidziany na rozwiązanie testu – 30 minut

6. Wyniki ogłoszone będą w ciągu tygodnia od dnia przeprowadzenia konkursu.

7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody. W konkursie nagradzane są trzy najlepiej punktowane miejsca. Ponadto osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzymuje piątkę z jęz. polskiego (ocenę cząstkową).

Literatura do wyboru:

1. Hutnikiewicz Artur: Żeromski. Warszawa: PWN, 1987

2. Jakubowski Jan Z.: Stefan Żeromski. Warszawa: PWN, 1974

3. Jakubowski Jan Z.: Nowe spotkania z Żeromskim. Warszawa : PIW, 1975

4. Kądziela Jerzy: Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa: PIW, 1976

5. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku ułożona przez P. Hertza i Wł. Kopalińskiego. Warszawa: PIW, 1975, s. 603-615

6. Stefan Żeromski: Kalendarz życia i twórczości. Oprac. S. Kasztelowicz i S. Elie, Kraków: WL, 1961

8. Wachowicz Barbara: Ciebie jedną kocham. Warszawa: WRiT, 1987

9. Warneńska Monika: Śladami pisarzy. Warszawa: LSW, 1972

10. Warneńska Monika: Śladami Żeromskiego. Warszawa: Sit, 1964

11. W krainie Żeromskiego. Warszawa: Wyd. AiF, 1975

12. Żeromski. (w:) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa: PWN, 1985, s. 697-699

13. Żeromska Monika: Wspomnienia. Warszawa: Czytelnik, 1996

14. Żeromska Monika: Wspomnień ciąg dalszy. Warszawa: Czytelnik, 1994

15. Żeromska Monika: Wspomnienia i podróże. Warszawa: Czytelnik, 1995

16. Żeromski Stefan: Utwory wybrane T.1-5. Warszawa: Czytelnik 1973