Projekt Ekologiczny 20.09.2018

Spacerem po pięknym jesiennym parku im. Adama Mickiewicza rozpoczęli czwartek 20 września uczniowie klas I – IV. W ramach projektu ekologicznego odbyli podróż po ścieżkach przyrodniczych. Celem programu było przedstawienie uczniom znaczenia ochrony bioróżnorodności w środowisku miejskim. Dzieci podczas 2-kilometrowego spaceru poznawały przyrodę, jej składniki, różnorodność flory i fauny. Zdobywały wiedzę na temat roślin i zwierząt żyjących na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, procesów i powiązań żywych organizmów ze środowiskiem, a także wskazywały potrzebę ochrony przyrody.

Ścieżka Ekologiczna 20.09.2018r.
« 1 z 2 »