Trzecioteścik – 14.05.2018

W dniu 14 maja uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej pisali test kompetencji na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, nazwany przez nich MATURĄ. Na życzenie uczniów odbyło się losowanie numerków ławek. Po krzepiących słowach Pani Dyrektor i życzeniach powodzenia rozpoczęło się zmaganie z zadaniami testowymi . Nie były one trudne, lecz wymagały od uczniów uważnego czytania poleceń i dokładnego, czytelnego zapisu rozwiązań. Już wkrótce okaże się komu udało się zdobyć maksymalną liczbę punktów, a kto popełnił błędy. Pierwszy taki egzamin to zabawa w „maturę”, ale też możliwość sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności… Nie brak oczywiście emocji , towarzyszących tego rodzaju wydarzeniom , w tym napięcia podczas oczekiwania na wyniki i ciągłego stawianie sobie pytania „Ciekawe jak nam poszło?”

Trzecioteścik - 14.05.2018