XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny ,, Skrzacik 2018’’

W dniu 10.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu odbył się już XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny ,, Skrzacik 2018’’.

W konkursie wzięli udział także uczniowie naszej szkoły w następujących kategoriach:

Klasa III – Faustyna Michalska

Julita Cieploch

Mateusz Wojtysiak

Klasa IV – VI – Jakub Balcerzak

Mateusz Dudczak

Jan Świniarski

Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Uczestnicy pisali dyktanda pełne ,,pułapek’’ ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali Ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Indywidualnie uczniowie naszej szkoły nie zdobyli miejsc na podium, natomiast na uwagę zasługuje duża ilość punktów z dyktanda indywidualnego Faustyny Michalskiej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uczniowie naszej szkoły poprawią swoje wyniki.

Uczniom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie życząc sukcesów, a zwycięzcom gratulujemy!

XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny ,, Skrzacik 2018’’