Wyjazd promocyjny do Publicznego Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie.

W dniu 24.01.2018 r. uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich z I klasy Liceum o profilu mundurowym wraz z opiekunem p. Sylwią Picholą brali udział w wyjeździe promocyjnym naszej szkoły. Promocja miała miejsce w Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie. Wspólnie opowiadaliśmy o naszej szkole i zachęcaliśmy wszystkich zgromadzonych do wstąpienia w ,, nasze szeregi’’. Prowadziliśmy bardzo ciekawe rozmowy na temat zajęć związanych z powyższym profilem np. musztra, Krav Maga jako technika samoobrony czy podstawy ratownictwa. Rozdaliśmy wszystkie plakaty i ulotki promocyjne. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy do wyboru naszej szkoły i od przyszłego roku będziemy cieszyć się jeszcze większą społecznością uczniowską.