PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA

Uczniowie klasy 2 SP wybrali się w „podróż dookoła świata”. Wyszukiwali na mapie poszczególne  państwa,  poznawali  ich kulturę, zwyczaje i kuchnię. Uczniowie wcielili się poprzez ubiór i przygotowane wiadomości w rdzennych mieszkańców wybranych przez siebie państw i częstowali regionalnymi potrawami.

SEGREGUJMY ODPADY!

26 maja klasa II SP uczestniczyła w wycieczce do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Uczniowie uczyli się prawidłowej segregacji śmieci i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Bardzo podobała im się interaktywna makieta Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na Orlim Stawie.